Будуємо разом

ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ

На самому початку, разом з Замовником ми розробляємо загальну концепцію майбутнього підприємства, де визначаємо:

– сировину;

– основні і побічні продукти;

– ресурси необхідні для роботи;

– відходи та викиди;

– перелік об’єктів інфраструктури;

– логістику.

Від концепції залежить правильний вибір майданчика будівництва, вартість об’єкта, рентабельність виробництва і перспектива розвитку.

Тепер потрібно вибрати постачальника обладнання та підрядників на роботи. Тут є нюанси – зарубіжні компанії, що працюють на цьому ринку, продають обладнання тільки в комплекті з ноу-хау і проектними рішеннями. Нам необхідно зрозуміти, що списку обладнання критично необхідно зараз, а що може бути куплено пізніше або не куплено взагалі. Ми не хочемо переплатити за нав’язане.

Для вирішення цього завдання потрібно професійний і детальний аналіз бюджетних пропозицій. Наші технологи оцінюють і порівнюють пропозиції – визначають найбільш вигідні рішення, а переговори з постачальниками комплектного обладнання значно знижують бюджетної вартості проекту. При цьому завжди вдається знайти більш раціональні інжинірингові рішення, ніж початкові. З вітчизняними постачальниками простіше – вони не просять окремі гроші за ноу-хау. Після вибору постачальників обладнання та підрядних робіт, можна складати бізнес-план роботи підприємства.

Під час будівництва і монтажу ми навчаєм персонал та готуєм документацію для забезпечення роботи підприємства. Технічна документація включає в себе: розробку та затвердження технологічного регламенту, технологічних інструкцій на робочих місцях, Технічних Умов на продукцію, норми витрат сировини і матеріалів, інструкцій по ТБ, атестація виробництва і т.п.

Заключний етап – запуск підприємства в комерційну експлуатацію. Після введення в експлуатацію ми продовжуємо консультувати, навчати і вносимо нові технології в роботу.

3 ЕТАПИ БУДІВНИЦТВА

1. Передпроектні роботи 2-4 місяці:

– визначення загальної концепції підприємства (Технічне завдання) – структура підприємства (технологічні блоки та об’єкти), потужності, обсяги виробництва видів продукції, споживання ресурсів (сировина, енерго – і водопостачання), обсяги тимчасового зберігання сировини та продукції, термінали;

– аналіз пропозицій та вироблення найбільш вигідних рішень; – визначення переліку та вартості стандартного і нестандартного обладнання, изготовляемом нами в Україні;

– визначення переліку та вартості імпортного обладнання (технологічних блоків);

– розробка бізнес-плану (або ТЕО) підприємства на основі отриманої інформації.

2. Проектування 4-6 місяці:

– розробка та узгодження з Замовником завдання на проектування;

– розробка структурного технологічного проекту підприємства (взаємозв’язок окремих технологічних блоків та об’єктів інфраструктури, загальні вимоги);

– розробка плану забудови;

– розробка та видача завдань на проектування будівельних об’єктів на підставі вимог до розміщення в них устаткування;

– супровід робочого проектування будівель та споруд для окремих технологічних блоків, допоміжних служб, об’єктів інфраструктури та підприємства в цілому;

– розробка конструкторської документації (креслень) на спеціальне і нестандартне обладнання – адсорбери, спец. ємності, обладнання змінного тиску та ін.

3. Комплектація, будівництво, монтаж і введення в експлуатацію 10-18 місяців:

– супровід виготовлення (внесення змін і доповнень з врахуванням місцевих умов, контроль якості) і комплектації;

– сертифікація обладнання;

– супровід будівельно-монтажних робіт;

– розробка нормативно-технічної документації (розробка або адаптація технологічних регламентів, технологічних інструкцій, Технічних Умов на продукцію, норм витрат сировини і допоміжних матеріалів), затвердження її в установленому порядку;

– визначення обсягу технохімічного контролю сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу, готових продуктів, комплектація сировинних і виробничих лабораторій;

– підбір і адаптація методик контролю продукції відповідно до вимог європейських і вітчизняних стандартів;

– супровід монтажу некомплектного устаткування (обладнання, яке не поставляється в комплексі іноземними фірмами і не монтується з їх участю фахівців);

– супровід пуско-налагоджувальних робіт;

– супровід введення підприємства в експлуатацію і виведення на проектну потужність;

– навчання персоналу в процесі монтажу, налагодження та введення підприємства в експлуатацію;

– супровід роботи підприємства протягом 6 місяців після введення в експлуатацію.

Всі роботи виконуються промисловими інженерами та науковими співробітниками.

Яндекс.Метрика