Будуємо разом

З 1998 р наше КБ працює в спиртової промисловості України. Колективом вчених і фахівців розроблені і поставлені на виробництво комплекти технологічного обладнання для спиртзаводів продуктивністю 2000, 3000, і 6000 дал на добу. Побудований 1 і реконструйовані 17 заводів в Україні.

За останнє 10 років на базі Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України фахівцями КБ виконані проекти, забезпечені інжиніринговими рішеннями, обладнанням, і введені в дію спиртові заводи в Росії, Ірані, Латвії, переоснащені на випуск біоетанолу ряд спиртових заводів в Україні.

Останнім часом КБ працює над реалізацією в Україні проектів будівництва біоетанольних заводів, потужністю до 100 тис. тонн в рік. Придбано важливий досвід роботи над створенням таких об’єктів в Україні з урахуванням особливостей законодавства, ринку будівельних і проектних послуг, обладнання. Очевидним стало те, що першим і дуже важливим етапом роботи над проектом є розробка спільно з Замовником загальної концепції підприємства: використовувані сировину, перелік продукції, побічні продукти, споживані ресурси, скиди і викиди, перелік об’єктів інфраструктури, логістика.

 Від концепції проекту залежить правильний вибір майданчика будівництва, вартість об’єкта, рентабельність виробництва і перспектива розвитку. В останні 2 роки, у зв’язку із збільшеним інтересом до будівництва великих заводів біоетанолу потужністю від 250 тонн на добу і вище, ряд іноземних фірм пропонують в Україні комплектне устаткування для таких підприємств. Воно відрізняється від вітчизняного істотно більшими розмірами. Наприклад, максимальний діаметр спиртових колон вироблених українськими заводами – 2 м, а імпортних, для біоетанольного заводу на 300 тонн на добу – 4 м і більше.Процес постановки на виробництво такого обладнання забере у вітчизняних машинобудівників не менше 2-х років, тому швидше (але не дешевше!) Замовити таке «критичний обладнання» за кордоном. Інше, «некритичне» обладнання, може бути виготовлено в Україні, або закуплено самим Замовником, що істотно – до 30% – знижує бюджетну вартість.

Найбільші проблеми у Замовника виникають при виборі фірми – постачальника обладнання та технології. Зарубіжні компанії, що працюють на цьому ринку, продають обладнання тільки в комплекті з інтелектуальними послугами (ноу-хау, проектними рішеннями). Часто постачальник, прагнучи виграти конкуренцію, заявляє порівняно невелику вартість об’єкта. Він не включає до переліку обладнання дорогі позиції, щоб після початку робіт «повісити» їх на замовника.

Крім того, постачальник декларує відповідальність тільки в межах battery limits – зони, окресленій державними кордонами технологічного блоку, вартість якого видається невеликий. Деякі складні технологічні ділянки постачальником послуг виносяться за battery limits, і загальна вартість об’єкта різко зростає. У зв’язку з цим, потрібен професійний і докладний аналіз бюджетних пропозицій технологами – спеціалістами у даній галузі по всьому рекомендованим технологічним блокам підприємства, порівняння та вибір найбільш вигідних рішень.

Переговори з постачальниками комплектного устаткування, проведені фахівцями в даній галузі, або за їхньою безпосередньою участю, дозволяють досягти значного зниження бюджетної вартості проекту. Як правило, при цьому вдається знайти більш раціональні рішення, ніж спочатку запропоновані. Тільки після вибору фірм-постачальників технологічних блоків, укладання контрактів на постачання основного обладнання, як імпортного, так і виготовленого на місці (від 30 до 60 позицій), укладення попередніх контрактів на підрядні роботи, з’являється достатньо інформації для складання реального ТЕО (бізнес-плану).У подальшому, в процесі проектування, комплектації та монтажу обладнання виникає безліч питань.

Дуже важливо, щоб робоче проектування об’єктів підприємства та будівництво виконувалося окремими незалежними фірмами. Над ними повинна здійснювати загальний нагляд інжинірингова компанія, яка працює в інтересах Замовника. Під час виконання будівельно-монтажних робіт діяльність інжинірингової компанії переходить в іншу фазу – підготовка документації для забезпечення роботи підприємства. Це розробка і затвердження в установленому порядку технологічного регламенту, технологічних інструкцій на робочих місцях, Технічних Умов на продукцію, норм витрат сировини та матеріалів інструкцій по ТБ, атестація виробництва і т. п. Ця документальна частина, без якої підприємству не дадуть спокійно жити всілякі контролюючі та наглядають інстанції.

В цілому, будівництво заводу ділиться на три етапи:

1. Передпроектні роботи 2-4 місяці:

– визначення загальної концепції підприємства (Технічне завдання) – структура підприємства (технологічні блоки та об’єкти), потужності, обсяги виробництва видів продукції, споживання ресурсів (сировина, енерго – і водопостачання), обсяги тимчасового зберігання сировини та продукції, термінали;

– аналіз пропозицій та вироблення найбільш вигідних рішень;

– визначення переліку та вартості стандартного і нестандартного обладнання, изготовляемом нами в Україні;

– визначення переліку та вартості імпортного обладнання (технологічних блоків);

– розробка бізнес-плану (або ТЕО) підприємства на основі отриманої інформації.

 

2. Проектування 4-6 місяці:

– розробка та узгодження з Замовником завдання на проектування;

– розробка структурного технологічного проекту підприємства (взаємозв’язок окремих технологічних блоків та об’єктів інфраструктури, загальні вимоги);

– розробка плану забудови;

– розробка та видача завдань на проектування будівельних об’єктів на підставі вимог до розміщення в них устаткування;

– супровід робочого проектування будівель та споруд для окремих технологічних блоків, допоміжних служб, об’єктів інфраструктури та підприємства в цілому;

– розробка конструкторської документації (креслень) на спеціальне і нестандартне обладнання – адсорбери, спец. ємності, обладнання змінного тиску та ін.

 

3. Комплектація, будівництво, монтаж і введення в експлуатацію 10-18 місяців:

– супровід виготовлення (внесення змін і доповнень з врахуванням місцевих умов, контроль якості) і комплектації;

– сертифікація обладнання;

– супровід будівельно-монтажних робіт;

– розробка нормативно-технічної документації (розробка або адаптація технологічних регламентів, технологічних інструкцій, Технічних Умов на продукцію, норм витрат сировини і допоміжних матеріалів), затвердження її в установленому порядку;

– визначення обсягу технохімічного контролю сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу, готових продуктів, комплектація сировинних і виробничих лабораторій;

– підбір і адаптація методик контролю продукції відповідно до вимог європейських і вітчизняних стандартів;

– супровід монтажу некомплектного устаткування (обладнання, яке не поставляється в комплексі іноземними фірмами і не монтується з їх участю фахівців);

– супровід пуско-налагоджувальних робіт;

– супровід введення підприємства в експлуатацію і виведення на проектну потужність;

– навчання персоналу в процесі монтажу, налагодження та введення підприємства в експлуатацію;

– супровід роботи підприємства протягом 6 місяців після введення в експлуатацію.

Вищенаведений перелік робіт виконується кваліфікованими науковими співробітниками та інженерними працівниками КБ і партнерів, що мають серйозний практичний досвід роботи в спиртовій промисловості, досвід будівництва та реконструкції підприємств спиртової промисловості, ділові контакти з основними світовими постачальниками великотоннажного обладнання для заводів біоетанолу.

Яндекс.Метрика