Site Loader

Біоетанол – це зневоджений етиловий спирт, використовується як замінник бензину для автотранспортних засобів. Біоетанольне паливо здебільшого виробляється під час ферментації цукру, хоча його також можна добути у хімічний спосіб.
Основними джерелами сировини, необхідної для виробництва етанолу, є кукурудза, пшениця, цукрова тростина та сорго. Їх вирощують спеціально для перетворення на енергію.
Етанол або етиловий спирт (C₂H₅OH) – прозора рідина без кольору, що біологічно розкладається, має низьку токсичність і не забруднює навколишнє середовище. Під час горіння етанол утворює вуглекислий газ та воду. Він є високооктановим паливом, тому його використовують в бензині замість свинцю.
Коли ми змішуємо етанол із бензином, суміш насичується киснем, завдяки чому паливо згоряє більш повно – таким чином знижується кількість шкідливих викидів. Етанольні паливні суміші широко використовують у США, Європі та Бразилії. Найбільш розповсюджена суміш – Е10: 10% етанолу та 90% бензину. Вона підходить для усіх бензинових двигунів. Сучасні автомобілі уже можуть їздити на суміші E85: 85% етанолу та 15% бензину.

Для створення біоетанольного виробництва ми робимо наступне:

– Проводимо передпроектне дослідження майбутнього виробництва (Feasibility study)
– Визначаємо основні техніко-економічні показники
– Розробляємо апаратурно-технологічну схему дистиляційної установки для отримання сирого спирту та адсорбційної установки для зневодження
– Розраховуємо усі матеріальні та енергетичні потоки
– Розробляємо специфікації та вимоги до обладнання
– Замовляємо виробництво обладнання і стежимо за його виготовленням
– Розробляємо схеми автоматизації та управління виробничими процесами
– Монтуємо обладнання і системи автоматизації
– Контролюємо введення установок у комерційну експлуатацію
– Навчаємо персонал управлінню процесами на заводі

Завантажити презентацію [PDF]

 

 

 

 

 Обладнання для виробництва біоетанолу

Основна частина внутрішнього вітчизняного споживання бензину та дизпалива задовольняється за рахунок імпорту. Розвиток власного виробництва та використання біопалива замість іноземних нафтопродуктів допомогли б посилити енергонезалежність країни. Альтернативним варіантом нафтопродуктам, з яких виготовляють паливо, є використання біоетанолу, який менше забруднює навколишнє середовище. Більшість авто з США, Бразилії, де найбільше виробляють етанолу, можуть працювати на суміші цього палива та бензину.

Біоетанол – це етанол, рідке спиртове паливо, яке отримують від перероблення поновлювальної рослинної сільськогосподарської сировини (зернові, кукурудза, картопля, батат, маніок, цукрова тростина, буряк), в яких є великий вміст крохмалю та цукру. Розробляються сучасні способи отримання біоетанолу з водоростей.

Для компаній, зацікавлених у придбанні обладнання для виробництва біоетанолу, у «Агротехнолоджі» є комплекс послуг. Ми спроектуємо новий завод по випуску біопалива, підготовимо нормативно-технічну документацію, виготовимо та допоможемо придбати необхідне обладнання, введемо об’єкт в експлуатацію. 20-річний досвід роботи в цій сфері, понад 30 виконаних проектів, значна кількість вдячних клієнтів – переконливі докази для взаємовигідної співпраці з нашою компанією.

Технологія виробництва біоетанолу має однакові принципи з виробництвом харчового спирту. Проте на відміну від нього, паливний етанол не містить води, але містить нехарчові домішки, що робить його непридатним для пиття. В процесі виробництва окрім спирту можна отримувати побічні продукти, що приносять додаткові кошти: протеїновий корм для тварин, підсолоджувачі, кукурудзяну олію, двоокис вуглецю.

Основними етапами технології виготовлення біоетанолу є такі:

  • Приймання, зберігання, підготовка та подрібнення крохмалистої сировини, очищення її від домішок перед надходженням до стадіїї помолу.
  • Зріджування – в муку додається певна кількість води та ферментів, проходить термічна обробка парою. Нагрітий крохмаль перетворюється на гель.
  • Оцукрення. Крохмаль перебуває під дією спеціальних ферментів, що перетворюють декстрин на глюкозу, яка здатна до подальшого зброджування.
  • Зброджування. Зцукрене сусло з доданими дріжджами поступає в спеціальний чан, де перетворюється спирт. На цьому етапі отримують бражку з 8-12% вмістом спирту.
  • Дистиляція. Для досягнення необхідної концентрації спирту, бражку переробляють на колонному обладнанні, відділяючи воду, сивушні масла, отримуючи спирт-сирець 92-95%.
  • Дегідратація. На адсорберах з молекулярними ситами відбувається подальше зневодження спирту до отримання біоетанолу 99, 9% міцності.
  • Готовий біоетанол відправляють на склад, з якого продукцію відвантажують автомобілями або залізничним транспортом до замовника.

Тепло, яке напрявляється на виробнитво, завдяки новим технологіям можна використовувати кілька разів.

Альтернативне паливо в Україні – сфера, що розвивається. Наявність потужної сировинної бази може гарантувати розвиток вітчизняного виробництва, імпорт обладнання для виробництва біоетанолу в інші країни – це дасть не тільки екологічний, практичний, але й економічно вигідний ефект, можливість виходити на закордонні ринки збуту, отримувати валютні надходження.

 

Завод із виробництва біоетанолу – будівництво з вигідними перспективами

 

Завод із виробництва біоетанолу, будівництво, технології потребують застосування сучасного обладнання, створювати яке можуть тільки кваліфіковані спеціалісти – промислові інженери. Приносити прибутки підприємство зможе лише при потужностях виробництва від 3000 дал/сут. А це прерогатива великих заводів по виробництву біоетанолу, спирту, які мають можливості реалізувати етанол нафтопереробним заводам та іншим споживачам. Для вітчизняних фермерів буде корисним досвід закордонних об’єднань декількох фермерських господарств, які купують обладнання для виробництва біопалива для спільного користування.

Коли вже зрозуміло, що ваша мета – біоетанол виробництво в Україні, компанія «Агротехнолоджі» працюватиме над передпроектним аналізом техніко-економічних показників виробництва, бюджетними розрахунками, придбанням ефективного, функціонального оснащення та, власне, будівництвом заводу, підготовкою кваліфікованого персоналу. Використовуючи обладнання власної розробки, компанія здійснює всі етапи реалізації проекту, гарантує успішну здачу об’єкту «під ключ» відповідно до світових стандартів якості.

Виробництво біоетанолу в Україні

Розвиток ринку передбачає поступове збільшення обсягу використання біопалива, щоб зменшити енергетичну залежність від імпорту нафтопродуктів, тому виробництво біоетанолу в Україні буде зростати, адже всі передумови для цього є. Велика кількість сільськогосподарської сировини для біоетанольного виробництва спонукає її використовувати в повному обсязі щоб розвивати альтернативний напрямок отримання палива – вітчизняного замінника імпортних нафтопродуктів.

ІНШІ ПОСЛУГИ