Bizimle çalışmanın özelliği, müşteri yeni deneyim ve bilgi kazanфкфл inşaat sürecine katılmaktadır,. Tüm çalışmalar endüstri mühendisleri ve bilim adamları tarafından yürütülmektedir.

BİRİNCİ AŞAMA:

KONSEPT VE TASARIM

2-6 AY

Konsept, şantiyenin doğru seçimini, tesisin maliyetini, üretimin karlılığını ve gelişme perspektifini belirler.

– işletmenin genel konseptini belirliyoruz (teknik şartları) – işletmenin yapısı, kapasitesi, üretim hacimleri, ürün türleri, kaynak tüketimi (hammadde, enerji ve su temini), hammadde ve ürünlerin geçici depolama hacimleri, terminaller;

– teklifleri analiz ediyoruz ve en karlı çözümleri seçiyoruz;

– ekipman listesini ve maliyetini belirliyoruz;

– işletmenin iş planını veya fizibilite çalışmasını hazırlıyoruz.

– Müşteri ile proje için şartları hazırlıyoruz ve onaylıyoruz;

– işletmenin yapısını belirlerliyoruz: bireysel teknolojik blokların ve altyapı tesislerinin bağlantısı, çalışmaları için genel gereksinimleri;

– inşaatı planlıyoruz;

– inşaat binaların projelendirilmesi için görev veriyoruz;

– bina ve yapıların öalışma projelerini takip ediyoruz;

– özel ve standart olmayan ekipman için proje belgeleri geliştiriyoruz: fermenterler, adsorbe ediciler, özel tanklar, değişken basınçlı ekipman vb.

İKİNCİ AŞAMA::

İNŞAAT VE MONTAJ

6-16 AY

İnşaat ve montaj sırasında personel seçiyor ve eğitiyoruz. Şirketin çalışmasını sağlamak için belgeleri hazırlıyoruz: teknolojik yönetmelikler, işyerlerindeki talimatlar, ürünler için teknik şartnameler (TŞ), hammadde ve malzeme tüketim normları, güvenlik talimatları, üretim sertifikasyonu.

– ekipmanın imalatını takip ediyoruz;

– ekipmanı sertifikalandırıyoruz;

– İnşaat ve montaj işlerine eşlik ediyoruz;

– normatif ve teknik belgeleri geliştiriyoruz, öngörülen düzene göre onları onaylıyoruz;

– hammadde, yardımcı malzeme, teknolojik süreç, bitmiş ürünlerin teknokimyasal kontrol göstergelerinin listesini belirliyoruz;

– Avrupa ve yerel standartların gerekliliklerine uygun olarak ürün kontrol yöntemlerini seçiyoruz ve adapte ediyoruz; – hammadde ve üretim laboratuvarlarını kuruyoruz.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA::

DEVREYE ALMA

1-2 AY

İşletmenin ticari işleme alınması

– devreye alma çalışmalarını kontrol ediyoruz;

– işletmenin devreye alınmasını ve proje kapasitesine ulaşmasını sağlıyoruz;

– ekipmanın ayarlanması ve çalıştırılması konusunda personele eğitim veriyoruz;

Devreye aldıktan sonra, işletmenin teknolojik desteğine devam ediyoruz: danışmaşmanlık yapıyoruz, eğitim veriyoruz ve teknolojilere yenilikleri katıyoruz.