Site Loader

Biyogaz istasyonu bu:

– kendi gazının (metan) üretimi;

– kendi elektriğinin üretimi;

– hammadde seçminde geniş imkanlar;

– geri dönüşüm;

– endüstriyel atık suların arıtılması;

– geri ödeme süresi 2 … 3 yıldır.

 

BGT için en popüler hammaddeler:

– domuz, sığır dışkısı;

– tavuk dışkısı;

– pancar küspesi;

– alkol üretiminde melas, tahıl atıkları;

– ekin üretimin atıkları.

 

Bir BGT‘nın inşası için aşağıda verilenleri yapıyoruz:

– gelecekteki üretimin ön proje çalışmasını yapıyoruz;

– BGT’nin inşasının, biyogaz kullanımın ana hedeflerini belirliyoruz;

– teknik ve ekonomik göstergeleri hesaplıyoruz;

– ham maddenin kabulü, metan fermantasyonun, gazın seçimi, saflaştırılması ve kullanımı için araçsal ve teknolojik şemasını geliştiriyoruz;

– malzeme akışlarını ve enerji dengesini hesaplıyoruz;

– ekipman için spesifikasyon ve gereksinimleri geliştiriyoruz;

– ekipman üretimini sipariş ediyoruz ve üretimini takip ediyoruz;

– üretim süreçlerinin otomasyonu ve kontrolü için şemaları geliştiriyoruz

– ekipman ve otomasyon sistemleri monte ediyoruz

– unitelerin ticari işletmeye alınmasını kontrol ediyoruz

– BGT yönetimi konusunda personele eğitim veriyoruz

[PDF] sunumu yükle

Other Features

BIYOETANOL ÇÖZÜMLER

BIYOETANOL ÇÖZÜMLER

Düşük enerji tüketimi ile “anahtar teslimi” biyoetanol üretim tesislerin projelerini hazırlıyoruz ve inşa ediyoruz

AYRINTILI

DERIN IŞLEME 

DERİN İŞLEME

Tarım ürünlerinin katma değerini artırmak için hatlar tasarlıyor ve inşa ediyoruz.
Tahılı bileşenlerine göre analiz edelim.

AYRINTILI