Site Loader

Біогазова станція це:

— виробництво власного газу (метану);
— виробництво власної електроенергії;
— широкі можливості вибору сировини;
— утилізація відходів;
— очистка промислових стоків;
— окупність 2…3 роки.

Найчастіше використовують таку сировину для БГС:

— гній свинячий, ВРХ;
— курячий послід;
— буряковий жом;
— мелясна та зернова барда;
— відходи рослинництва.

Для будівництва БГС ми робимо наступне:

– проводимо передпроектне дослідження майбутнього виробництва;
– визначаємо основні цілі будівництва БГС, використання біогазу;
– вираховуємо технічно-економічні показники;
– розробляємо апаратурно-технологічну схему приймання сировини, метанового бродіння, відбору, очистки та використання газу;
– розраховуємо матеріальні потоки та енергетичний баланс;
– розробляємо вимоги до обладнання установок та специфікацію обладнання;
– замовляємо виробництво обладнання та стежимо за його виготовленням;
– розробляємо схеми автоматизації та управління виробничими процесами;
– монтуємо обладнання та системи автоматизації;
– контролюємо введення установок у комерційну експлуатацію;
– навчаємо персонал управлінню БГС.

Завантажити презентацію [PDF]

Other Features