Наш референс лист 2001-2023 р.р.

Проекти 2023 року:

В жовтні на «ВЕСТНОЛ» почався монтаж технологічного обладнання першою черги біоетанольного заводу. Нам приємно мати справу з досвідченими спеціалістами «ВЕСТНОЛ», робота йде легко.

26 червня ми почали технологічне проєктування біоетанольного заводу для компанії «ВЕСТНОЛ». Перша черга біоетанольного заводу буде мати потужність 120+ м3/доб. Завод буде оснащений енергозберігаючою тепловою схемою «Multi-steam”, VHG – технологією бродіння, повною утилізацією барди, буде мати низький рівень вуглецевого сліду – все для забезпечення відповідності вимогам ISCC.

12 червня нашими спеціалістами було проведено технологічний аудит Довжоцького спиртзаводу на замовлення компанії «СКН», з метою визначити існуючий технічний стан підприємства, надати оцінку вартості та час реконструкції технологічної лінії для виробництва біоетанолу потужністю 60 м3/доб із крохмалевмісної сировині.

22 травня на одному з провідних підприємств ми запустили блок дистиляції та зневодження біоетанолу 100 м3/доб.

В травні на Марилівському біоетанольному заводі почався монтаж технологічного обладнання. Паралельно ми розробляємо робочу та дозвільну документацію: Технологічний регламент,  схеми лічильників та місць зберігання біоетанолу, матеріали для сертифікації ISCC.

6 січня  ми почали технологічне проєктування біоетанольного заводу для компанії «Вітагро Енерджі», він має бути запущений у грудні 2023р. на базі Марилівського спиртозаводу. Біоетанольний завод потужністю 100 м3/доб, буде оснащений енергозберігаючою тепловою схемою «Multi-steam”, VHG – технологією бродіння, повною утилізацією барди, буде мати низький рівень вуглецевого сліду – все для забезпечення відповідності вимогам ISCC. Марилівський спиртзавод підлягає тотальної  реконструкції для будівництва сучасного біоетанольного заводу.

Проекти 2022 року:

15 січня на одному з провідних біоетанольних підприємств ми запустили в експлуатацію випарну установку.

Випарна установка призначена для концентрування мелясної барди післяспиртової, яка утворюється при виробництві паливного етанолу.

Барда післяспиртова є проміжним продуктом, що служить сировиною для виробництва концентрату барди – «Барди упареної».

Установка має чотири ступеня випарювання. Барда надходить від збірника барди на теплообмінники першого ступеня випарної установки, куди подається котельна пара, яка випаровує частину вологи барди. Вторинна пара першого ступеня випаровує на другому ступені частину залишкової вологи барди, сконцентрованої на першому ступені.

Перша та друга ступені випарної установки розділені на дві паралельні лінії. Рідина до установки подається насосами з номінальними витратами 50 м3/год двома потоками по 25 м3/год на кожну лінію. При випарюванні барди рівність витрат для обох ліній підтримується автоматично. Після другого ступеня випарювання потоки концентрату барди з обох паралельних ліній об’єднуються в один потік, який надходить до третього  і далі до четвертого ступеня випарювання. На третьому і четвертому ступенях відбувається подальше послідовне концентрування барди.

Сконцентрована на установці барда передається у збірник готового продукту. Більша частина вторинної пари від другого ступеня концентрування використовується для живлення вакуумної брагоректифікаційної установки заводу з виробництва паливного етанолу.

Номінальні технічні показники установки:
− Кількість випареної вологи – 40 т/год
− Кількість барди на випарювання – 50 т/год
− Початковий вміст сухих речовин у барді – 12 %
− Вміст сухих речовин у концентраті барди – 60 %
− Кількість концентрату барди – 10 т/год
− Споживання котельної пари – 12 т/год
− Вихід вторинної пари на виробництво етанолу – 10 т/год

Барда упарена може використовуватись як органічно – мінеральне добриво завдяки наявності в ній значної кількості калію та нітрогену.
Також вона може служити альтернативним котельним паливом у суміші з мазутом і покривати енергетичні потреби заводу, на якому вона утворюється.

Проекти 2021 року:

20 июня червня ми завершили проектування та розпочали будівництво «зернової схеми» для одного з провідних спиртових заводів.

30 березня на одному з провідних спиртових заводів розпочали будівництво випарної станції для переробки мелясної барди або зернової барди продуктивністю 1400 м3/доб.

11 січня розпочали проектування зернової схеми виробництва етанолу для одного із провідних спиртових заводів. Потужність лінії – 300 тонн крохмалевмісної сировини на добу.

Проекти 2020 року:

30 квітня на ДП “Тростянецький спиртовий завод” закінчено проектування і почалося будівництво випарної станції для утилізації мелассної барди продуктивністю 900 м3 / добу.

Проекти 2018 року:

1 листопада на одному з провідних спиртових заводів нами було введено в дію першу в Україні триадсорберну установку револьверного типу для зневоднення етанолу. Номінальна продуктивність установки 8000 дал на добу з можливістю стабільної економічної роботи в діапазоні від 5000 до 12 000 дал на добу.

Три-адсорберна технологія: 

— рівномірно подає гріючу пару і згладжує коливання тиску на продуктових лініях 

— чітко регулює якість продукту — до 99,999 %

 — використовує вторинну продуктову пару для обігріву вакуумної моноколони

 — покращує можливість глибокого відбору проміжних домішок.

Установка скомбінована з вакуумною моноколоною тієї ж продуктивності — це дозволяє переробляти бражку на зневоднений етанол з економією 1,5 тонн гріючої пари на годину.

Проекти 2017 года:

6 липня на ДП «Тростянецький спиртовий завод» ми запустили в роботу блоки дистиляції, концентрування та зневоднення етанолу. Потужність виробництва – 60 тонн на добу. Питома витрата гріючої пари становить не більше 2,2 кг на 1 літр абсолютованого продукту.

2 червня на одному з провідних спиртових заводів нами було введено в дію другу в Україні вакуумну брагоректифікаційну установку для виробництва біоетанолу, продуктивністю 60 тонн на добу.

Проекти 2016 года:

4 березня на одному з провідних спиртових заводів вперше в Україні ми ввели в дію вакуумну брагоректифікаційну установку для виробництва біоетанолу, продуктивністю 60 тонн на добу. Питома витрата гріючоїпари становить не більше 2,1 кг на літр або 170 нм3 природного газу на 1 м3 абсолютованого продукту.

Проекти 2015 года:

16 грудня на одному з провідних спиртових заводів ми ввели в експлуатацію першу в Україні браго-ректифікаційну моноколону, продуктивністю 60 тонн на добу та споживанням пари 1,7 кг/л сирого продукту.

Проекти 2014 года:

20 лютого на «Біохім груп» ми ввели в експлуатацію новий блок дистиляції та концентрування паливного етанолу та блок зневодження, потужністю 25 т/добу. У проекті використано енергозберігаючі технологічні рішення.

16 жовтня на одному з провідних спиртових заводів нами введено в експлуатацію блок адсорбційного зневоднення паливного етанолу потужністю 150 т/добу. Зміст етанолу у продукті – 99,99%. Також введено в експлуатацію модернізований блок дистиляції та концентрування паливного етанолу. За рахунок використання енергозберігаючих технологічних рішень витрата пари становить 2,5 кг/л продукту.

24 жовтня на «Будильський експериментальний завод» після реконструкції теплової схеми ми ввелив дію блок дистиляції та концентрування паливного етанолу продуктивністю 50 т/добу. Витрата пари становить 2,5 кг/л продукту.