2021 PROJELERİ:

20 Haziran – Gaysinskiy alkol fabrikası için proje tamamlandı ve “tahıl şeması”nın inşaatı başlandı

30 Mart – Gaysinskiy alkol fabrikasında melas atıkları veya tahıl atıkları için 1400 m3/gün kapasiteli bir evaporatör tesisinin inşaatı başlandı.

11 Ocak – Gaysinskiy alkol fabrikası için etanol üretimi için tahıl şeması proje çalışması başlandı. Hat kapasitesi – günde 300 ton nişasta içeren hammadde.

2020

30 Nisan – Devlet Şirketi “Trostyanetskiy Alkol Fabrikası”nda melas atıkların geri dönüşüm için 900 m3/gün kapasiteli evaporatör tesisin proje çalışması tamamlandı. 

2018 

1 Kasım – Devlet Şirketi “Gaysinskiy Alkol Fabrikası”nda, Ukrayna’da ilk etanol dehidrasyonu için döner tip üç adsorplayıcı ünitesi tarafımızca devreye alındı. 5000 ile 12000 dal/gün aralığında istikrarlı ekonomik çalışma imkanı ile tesisin nominal kapasitesi 8000 dal/gün.

Üç adsorber teknolojisi: – eşit olarak ısıtma buharı sağlar ve ürün hatlarındaki basınç dalgalanmalarını düzeltir, – ürün kalitesini net bir şekilde düzenler – %99,999’a kadar, – vakum monokolonunu ısıtmak için ikincil ürün buharı kullanılır, – ara katkı maddelerin derin seçim olasılığını artırır.

Tesis, aynı kapasiteye sahip olan vakum mono kolonu ile kombine edilmiştir – bu, saatte 1,5 ton ısıtma buharı tasarruf ederek, püreyi işleyerek suyu alınmış etanolü elde etmeye sağlar.

2017

6 Temmuz – Devlet Şirketi “Trostyanetskiy Alkol Fabrikası”nda etanolün damıtma, konsantrasyonu ve dehidrasyonu üniteleri devreye aldık. Üretim kapasitesi – günde 60 ton. Isıtma buharının özgül tüketimi, mutlak ürünün 1 litresi başına 2,2 kg’dan fazla değildir.

2 Haziran – Devlet Şirketi “Gaysinskiy Alkol Fabrikası”nda, biyoetanol üretimi için günlük kapasiteli 60 ton olan Ukrayna’da ikinci vakum damıtma ünitesini tarafımızca devreye alındı.

2016

4 Mart – Devlet Şirketi “Gaysinskiy Alkol Fabrikası”nda Ukrayna’da ilk kez, günlük kapasitesi 60 ton olan biyoetanol üretimi için vakumlu damıtma ünitesini tarafımızca devreye alındı. Isıtma buharının özgül tüketimi litre başına 2,1 kg’dan fazla değildir veya mutlak ürünün 1 m3’ü başına 170 nm3 doğal gaz.  

2015

16 Aralık – Devlet Şirketi “Gaysinskiy Alkol Fabrikası”nda, kapasitesi günde 60 ton ve buhar tüketimi 1,7 kg/l ham ürüne olan Ukrayna’da ilk damıtma-rektifikasyon monokolonunu devreye aldık. 

2014

20 Şubat – Biohim Grup’ta kapasitesi 25 ton/gün olan yakıt etanolü için damıtma ve konsantrasyon ve dehidrasyon yeni ünitesi devreye alındı. Projede enerji tasarrufu sağlayan teknolojik çözümler kullanılmıştır.

116 Ekim – Devlet Şirketi “Gaysinskiy Alkol Fabrikası”nda 150 ton/gün kapasiteli yakıt etanolün adsorpsiyon dehidrasyon bloku devreye alındı. Üründeki etanol içeriği %99,99’dur. Yakıt etanolün damıtılması ve konsantrasyonu için modernize edilmiş bir ünite devreye alındı. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojik çözümlerin kullanılması nedeniyle buhar tüketimi ürünün 2,5 kg/l’sidir.

24 Ekim – “Budıl Deney Fabrikası’nda”  termal devrenin yeniden yapılandırılmasından sonra, 50 ton/gün kapasitesinde olan yakıt etanol damıtma ve konsantrasyon ünitesi devreye alındı. Buhar tüketimi 2,5 kg/l üründür.