На біоетанольному виробництві адсорбери використовуються на етапі дегідратації біоетанолу, з метою його зневоднення. Вибір схеми і типу установок залежить від виду адсорбенту та його фракційності, температури та тиску, розріджувачів сировини, висоти шару сорбенту. Як адсорбенти, широкого використання набули цеоліти (молекулярні сита).

Залежно від тривалості процесу розрізняють адсорбери періодичної та безперервної дії. У разі використання зернистих адсорбентів застосовують наступні схеми:

– з нерухомим адсорбентом
Через адсорбент пропускають парогазову суміш і насичують його речовиною, а після цього пропускають витискну речовину або нагрівають адсорбент, здійснюючи таким чином регенерацію.

– з рухомим адсорбентом
Адсорбент циркулюює в замкнутому контурі: насичення його абсорбтнивом відбувається у верхній зоні апарата, а регенерація – у нижній.

– з циркулюючим псевдорозрідженим шаром (використовується дрібнофракційний адсорбент)
Для розділення газової суміші, газ, що надходить в один із адсорберів, звільняється від поглинутого компонента і виходить із апарата. Водночас у другий адсорбер, де завершилася стадія адсорбції, вводиться водяна пара для десорбції поглинутих компонентів. Після цього адсорбент проходить стадію сушіння та охолодження для підготовки до наступного циклу роботи. У разі розділення рідкої сировини принципова схема залишається такою самою.