Апарат чистої культури призначений для забезпечення технологічного процесу розмноження та вирощування чистої культури спиртових дріжджів, які використовуються в процесі ферментації під час виробництва біоетанолу. Основною вимогою для біоректора цього типу є забезпечення та підтримання асептичності розвитку та існування культури мікроорганізмів. Саме тому конструкція реатора передбачає можливість миття, дезінфекції, стерилізації обладнання. Для забезпечення контролю та регуляції параметрів процесу в апараті встановлені датчики температури, pH, тиску, рівня середовища, теплообмінник. Умовою накопичення біомаси є постійна аерація, тому конструкцією передбачено наявність барботеру для подачі повітря та повітропровідник з бактеріальним фільтром, а також перемішування за допомогою мішалки/міксеру. Біореактор також оснащують місцем відбору проби для контролю чистоти культури.