Бродильний апарат – ферментатор, біореактор в якому здійснюється процес спиртового бродіння цукрів готового сусла за допомогою дріжджів.
Апарат має форму закритого циліндра в якому механічно перемішується середовище з дріжджами. Для підтримання асептичних умов у бродильному чані забезпечують можливість стерилізації всіх вузлів і самої ємності, а для попереднього миття встановлюють миючі головки і технологічну обв’язку проектують таким чином, щоб була можливість використання CIP-рідини. Температура всередині ферментатора регулюється за допомогою подачі води чи пари по трубам теплообмінника. Конструкція апарата (наявність контрольно-вимірювальних приладів) дозволяє регулювати умови протікання процесу збродження (контроль температури, pH, концентрацію розчиненого кисню, контроль піни, рівня рідини).
Бродильні апарати з’єднують зі спиртовловлювачем для конденсації спиртових парів, які виносяться газами бродіння.