Бункер подачі біомаси – обладнання призначене для зберігання та подачі запасу сировини (рослинна біомаса, відходи тваринного походження, гній, побутові відходи, органічні осади стічних вод) для виробництва біогазу. 
Бункер оснащений транспортером або лінією подачі з рухомим дном “живе дно”. Таке рішення дає змогу здійснювати дозування сировини до системи подачі біомаси в біореактор відповідно до потреб технологічного процесу.