Чанок замісу – циліндроконічне ємнісне обладнання з термоізоляцією, призначене для приготування замісу з помолу для подального технологічного процесу розварювання та оцукрювання. Об’єм обладнання розраховується згідно технологічних вимог та часу на приготування замісу. 
Чанок замісу обладнаний запірною арматурою, на верхній частині апарату встановлюються дисмембратори, по об’єму – міксери для перемішування, барботер для подачі пари, в нижній частині злив, для відводу повітря – витяжний вентилятор.
Технологічно на етапі приготування замісу слід передбачити можливість внесення амілолітичного ферменту для розрідження готової маси та часткового гідролізу крохмалю.