Дефлегматор – обладнання призначене для часткової конденсації багатокомпонентного парового потоку. На біоетанольному виробництві використовується в блоці браго-ректифікаційної установки. При охолодженні пари, що піднімається вгору по трубці, відбувається її часткова конденсація і відповідно зниження температури. При зниженні температури пари вміст у ній низькокиплячого компонента – спирту зростає. Проміжний конденсат, що при цьому утворюється – флегма стікає назад, а пара остаточно конденсується в холодильнику.