Конденсатор колони належить до теплообмінного обладнання БРУ, яке призначене для теплообміну між парою (рідиною) і забезпечує конденсацію водно-спиртових парів для подальшого зрошення конденсатом цих парів верхньої частини колони. 
Конструктивно – це кожухотрубний теплообмінник з вертикальним чи горизонтальним розташуванням. Теплообмінник приймає для конденсації в міжтрубному просторі пари, а трубною частиною здійснюється рух охолоджуючого агента. 
Частіше надають перевагу використанню горизонтальних конденсаторів, оскільки він може бути багатоходовим з максимальним використанням площі поверхні теплопередачі, тоді як вертикально направлені при багатоходовому конструюванні містять повітряні «мішки», які погіршують експлуатаційні характеристики обладнання при використанні рідини у якості охолоджуючого агента.