Пароперегрівач – обладнання, що призначене для перегріву водно-спиртової пари з метою подальшої подачі цієї парової фази зі сталою температурою на адсорбери для зневоднення.