Процесна схема виробництва біоетанолу із зерна

В нашої технології ми користуємось принципами «Multi-steam» (багатократне використання технологічної пари) та  VHG (very high gravity) – бродіння з високою концентрацією сухих речовин в суслі 30…36%, відповідно етанолу в зрілій бражці 16…17% об. Поєднання цих принципів дають можливість знизити  споживання пари на дистиляцію-концентрацію-зневодження з 1,8 до 1,6 кг на 1 літр біоетанолу. 

На випарній установці та сушарці споживання пари при цьому зменшіться на 20…30%, в порівнянні з показниками СР в суслі до 25%. Як наслідок знижається споживання води на охолодження та споживання води на підживлення котельні.

Для використання принципів VHG, в технології варки, дріжджогенерації та бродіння ми передбачаємо застосування: 

  • спеціально розробленого комплексу ферментних препаратів та підживлення;
  • особливе апаратурне оформлення для роботи із середовищами високої в’язкості;
  • строгу СІР (Cleaning-in-Place) мийку для недопущення контамінації шкідливою мікрофлорою та скорочення простоїв виробництва для технологічної мийки.

Наша технологічна схема передбачає можливість встановлення обладнання MVR (mechanical vapor recompression). Це забезпечить споживання пари на дистиляцію-концентрацію-зневодження до 1,0 кг на 1 літр біоетанолу. 

При циклі виробництва, де барда переробляється на DDGS – всі конденсати з випарної установки та сушарки повертаються в технологію виробництва біоетанолу. Це знижую споживання технологічної води з 5,8 до 1,5 літрів на 1 літр біоетанолу та впроваджується безстічна схема виробництва.