Ректифікаційна колона – апарат, в якому здійснюється перегонка, ректифікація водно-спиртової суміші. Застосовується для звільнення епюрату від домішок з різною леткістю, а також для доведення вмісту біоетанолу в дистиляті до стандартного значення. Має вигляд вертикальної циліндричної конструкції з маталевих секцій з вмонтованими контактними пристроями – тарілками, багатоковпачкового чи
клапанного типу з переливами для контакту парової і рідинної фаз.
Ректифікаційні колони можуть бути повними і неповними. Повна колона складається з відгінної (виварної) та концентраційної, неповна колона має тільки відгінну (виварну) або одну концентраційну частину. Живлення у неповну виварну (відгінну) колону подається на її верхню тарілку, в неповну концентраційну – під нижню у пароподібному
вигляді. Обігрівання ректифікаційної колони може бути відкритим і закритим.
Ректифікований спирт стандартної якості відбирається з тарілки, розташованої нижче від верхньої, причому з рідкої фази. Це дає змогу додатково звільнитися від залишків компонентів. З тарілок виснажної частини колони відбирається фракція, яка містить вищі спирти (сивушне масло).