Теплообмінник спіральний – обладнання, що призначене для передачі тепла від більш нагрітого теплоносія до менш нагрітого. Найчастіше використовуєть для теплообміну між рідинами. Конструкційно складається з двох спіралей всередині корпусу, які унеможливлюють прямий контакт, має чотири патрубки, по два на вхід і вихід кожного з теплоносіїїв. Зазори між спіралями вираховують залежно від технологічних потреб та забезпечують його за допомогою штифтів, які приварюють поперек стрічки спіралі, Ширина каналів для обох середовищ однакова. Використовується на біоетальних виробництвах для оходження готового сусла перед процесом дріжджогенерації та ферментації.