Транспортер – рухомий стіл – обладнання призначене для переміщення вологих вантажів великими об’ємами. На біогазових комплексах використовується для транспортування біомаси.