Випаровувач кубовий – обладнання призначене для підвищення концентрації твердих нелетких речовин випаровуванням рідини в процесі кипіння. Випарні апарати складаються з двох основних елементів: нагрівальної камери, виконаної у вигряді теплообмінника і сепараційної частини (паросепаратора). Нагрівальна камера за рахунок підведеної теплоти забезпечує інтенсивне кипіння розчину, а сепараційна частина – відкремлення бризок і крапель розчину, що утворюється внаслідок руйнування парових бульбашок, від вторинної пари, в якій не повинно бути залишків розчину.