Випаровувач плівковий вертикальний – обладнання, що використовується для технологічного процесу концентрування розчинів шляхом виділення розчинника і перетворення його на пару. 
Трубчасті випарні апарати зі спадною плівкою виготовляють з винесеною нагрівальною камерою. Апарат має довжину труб до 7 м, але відповідно до технологічного завдання конструкція може передбачати збільшення довжини до 15м. Гідростатичної депресії в них немає, а мінімальна корисна різниця температур може бути знижена до 3…4 К. 

Обладнання залежно від напрямку руху плівки внутрішньою поверхнею теплообмінних труб може бути з висхідною чи спадною плівками. Апарати з висхідною плівкою рекомендуються для випарювання за підвищених температур (як перші корпуси БВУ) продуктів, що піняться, а зі спадною плівкою – в’язких і термолабільних продуктів. Діаметр сепаратора в такому обладнанні приблизно вдвічі перевищує діаметр парової камери.