Випаровувач вертикальний – обладнання, що використовується для технологічного процесу концентрування розчинів шляхом виділення розчинника і перетворення його на пару. Складається з двох основних елементів: нагрівальної та сепараційної частини. 
Випарювальний розчин подається в труби, де він закипає (кип’ятильні труби), а нагрівна пара – в міжтрубний простір, що дає змогу порівняно легко видаляти відкладення (накип) з поверхні труб. 
Метод випарювання і конструкції випарних апаратів обирають з урахуванням особливостей технологій. Технологічно обладнання виконане з можливістю установки у вертикальному положенні.