Затвор шлюзовий призначений для вивантаження сухих продуктів з пневмотранспорту та аспіраційних камер і тд. в яких тиск може відрізнятися від атмосферного. Використовується для роботі в складі з іншими видами обладнання на технологічних лініях підготовки зерна. Дозволяє регулювати об’єми зерна, що проходять через нього, та контролювати швидкість потоку. Має сталевий розбірний корпус з циліндричною камерою, усередині якої обертається ротор з лопастями за рахунок електроприводу мотора-редуктора. Циліндр корпусу має вхідний патрубок – зверху та вихідний патрубок – знизу. Подача зерна до верхної частини відбувається самоплином. Потім зерно розподіляється в просторі камери між лопастями та за рахунок обертання рухається до нижньої частини (вихідного затвору) і під дією власної ваги виходить з порожнини затвору в наступну ємність.