Збірник конденсату – ємнісне обладнання, яке використовується на різних етапах технологічного процесу і призначене для відведення та накопичення кондесатів для подальшого використання.